Disclaimer
Ons bedrijf Over ons Apk Keuring Tarieven Openingstijden Contact Diversen
U bevindt zich op de  website van APK station Uden, gevestigd te Uden. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.   APK station Uden accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door APK station Uden is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van APK station Uden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van APK station Uden die op deze site van toepassing zijn. Deze website bevat links naar websites van derden en APK station Uden is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APK station Uden is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan APK station Uden. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van APK station Uden. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.
© APK station Uden, Bovenstraat 1 h  5405 BD Uden Telefoon: 06-23521161